Ochrana osobních údajů

Pravidla a podmínky

1. V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / / 46 / ES (dále jen „GDPR“) tímto udělujete svůj souhlas společnosti VirginGrip s.r.o. se sídlem v Tisé 382, 4​​03 36 Tisá, Česká republika (IČ: 05579406), dále jen „kontrolor“) pro zpracování vašich osobních údajů:

1.1 celé jméno
1.2 telefonní číslo
1.3 e-mail (dále jen „osobní údaje“)
1.4 adresa (dále jen „osobní údaje“)


2. Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu.


3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely zpracování vašich požadavků na dodání vámi objednaného zboží naší společností.


4. Doba zpracování: 1 rok od data souhlasu. Po uplynutí uvedené lhůty řádně odstraníme vaše údaje.


5. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit následujícím kategoriím příjemců:

 • provozovatel hostingu – ACTIVE 24, s.r.o. Sokolovská 394/17 186 00 Praha 8, (IČ: 25115804)
 • společnosti za účely slučitelnými s touto Politikou. Přijali jsme opatření, aby osobní údaje byly přístupné pouze těm zaměstnancům, kteří přístup k údajům potřebují v rámci svých pracovních povinnosti, a smluvně stanovili zákaz využívání osobních údajů pro jiné účely.
 • naši smluvní prodejci, poskytovatelé služeb a partneři, kteří nám poskytují služby zpracování údajů nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely popsané v této Politice nebo vám sdělené v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů. Může se jednat o zpřístupnění údajů smluvním prodejcům a jiným poskytovatelům služeb v souvislosti se službami, které nám poskytují, např. podpora při správě IT platformy nebo podpůrné služby, služby infrastruktury a aplikací, marketing, analýza dat;
 • orgány činné v trestním řízení, regulatorní orgány, státní orgány, soudy nebo jiná třetí strana, kdy budeme předpokládat, že zpřístupnění je nutné
  1. na základě platné právní úpravy a regulatorních předpisů,
  2. za účelem uplatnění, stanovení nebo ochrany našich zákonných práv, nebo
  3. za účelem ochrany našich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné osoby;
 • poradci, právní zástupci a podobné subjekty v souvislosti s poradenskými službami, které nám poskytují v rámci našich oprávněných obchodních zájmů a pod smluvním závazkem zákazu využití osobních dat k jiným účelům;
 • potenciální kupec (a jeho zástupci a poradci) v souvislosti s navrhovaným nákupem, fúzí nebo akvizicí kterékoli části naší společnosti za podmínky, že budeme kupce informovat, že vaše osobní údaje mohou být využity pouze za účely uvedenými v této Politice;
 • jiný subjekt s vaším předchozím souhlasem zpřístupnění.

6. Tímto výslovně souhlasíte s výše uvedeným zpracováním. Osobní údaje jsou poskytovány na základě dobrovolnosti. Váš souhlas můžete vždy odvolat kliknutím na tento odkaz: Odhlásit se.


7. Dle nařízení GDPR máte následující práva:

 1. kdykoli odvolat svůj souhlas;
 2. vyžádat si od nás informace o zpracování osobních údajů;
 3. požadovat od nás přístup k osobním údajům;
 4. požádat o opravu nepřesných osobních údajů, případně je doplnit nebo aktualizovat;
 5. požádat o okamžité vymazání osobních údajů;
 6. požádat o omezení zpracování osobních údajů;
 7. požadovat, abychom předali osobní údaje ve strojově čitelném formátu;
 8. v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů můžete kontaktovat naši společnost prostřednictvím grip@virgingrip.com

8. Odkazy na jiné internetové stránky

 • Tato internetová stránka může obsahovat hyperodkazy na internetové stránky ve vlastnictví třetích stran nebo provozované třetími stranami. Tyto internetové stránky mohou podléhat vlastním politikám ochrany soukromí. Přečtěte si je, prosím, pozorně. Tyto politiky stanovují, jak budou použity vaše osobní údaje získané v okamžiku, kdy tyto stránky navštívíte.
 • Nepřijímáme žádnou odpovědnost za politiku ochrany soukromí internetových stránek těchto třetích stran. Používání těchto internetových stránek je na vaše vlastní riziko.

9. Aktualizace této politiky

 • Jestliže z důvodů právních, technických nebo obchodních změn bude nutné tuto Politiku aktualizovat, přijmeme vhodná opatření, abychom vás informovali přiměřeně významu prováděných změn. V případě významných změn, nebo vyžaduje-li to platná právní úprava, požádáme vás o souhlas.

Poslední aktualizace: 21. 5. 2018

Newsletter

Získávejte od nás novinky.

Přihlášením potvrzuji, že jsem četl(a) a jsem s srozuměn(a) s Ochranou osobních údajů.
Nákupní košík
Přejít nahoru
Open chat
Do you have a question?
Hello
Can we help you?

Vyhledání produktu